1. Wij hechten grote waarde aan de privacy van eenieder en verwerken persoonsgegevens daarom volgens de in de Europese Unie geldende privacy wet- en regelgeving. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Schloss Apotheke dan ook overeenkomstig de privacywetgeving. Schloss Apotheke acht het daarbij van belang dat persoonsgegevens de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld.
 2. Indien de klant gebruik maakt van onder andere het stellen van vragen of maken van opmerkingen via onze website, het plaatsen van een formulier is het mogelijk dat de klant bepaalde persoonsgegevens van zichzelf dient te verstrekken c.q. deze op eigen initiatief verstrekt. Het gaat daarbij om naam, geboortedatum, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, identificatiegegevens en overige persoonsgegevens.  Schloss Apotheke verwerkt deze gegevens teneinde:
  • de diensten via de website aangeboden ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
  • de dienstverlening aan de klant nu en in de toekomst te bevorderen
  • de internetsite te kunnen optimaliseren
  • contact met u te kunnen nemen in het kader van de dienstverlening.
 3. Schloss Apotheke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.
 4. Uit via de website van Schloss Apotheke verkregen gegevens kunnen algemene, niet tot personen herleidbare, bezoekgegevens worden ontleend. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Aan de hand van de opgebouwde anonieme statistieken kan wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd.
  Schloss Apotheke gebruikt enkel cookies voor websitestatistieken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, waarbij cookies worden geplaatst om bezoekers te volgen. Schloss Apotheke deelt geen gegevens met Google en gebruiken wij evenmin andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 5. De website van Schloss Apotheke kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.
 6. De website van het Schloss Apotheke kan links bevatten naar sites die niet door of in opdracht van Schloss Apotheke zijn vervaardigd. Schloss Apotheke is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en op welke wijze deze sites uw persoonsgegevens behandelen.
 7. Schloss Apotheke heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Schloss Apotheke toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.
 8. Schloss Apotheke heeft recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van Schloss Apotheke.